Header Ads

ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2023

 


ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2023

Începând cu data de 03.10.2022 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Dâmbovița va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2023. Avizele se vor elibera până la data de 31.12.2022.

 REȚINEȚI: TERMEN LIMITĂ 31.12.2022

În cazul membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării /a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

Actele necesare pentru eliberarea avizului se vor depune la Secretariatul OAMGMAMR Filiala Dâmbovița (str.Tudor Vladimirescu, nr.34A, et.3, Târgoviște) de luni până joi în intervalul 8.30-15.30. 

Termen eliberare AVIZ 2022 – 5 zile lucrătoare de la depunerea actelor. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI-2023:

·         Certificatul de membru și avizul emis pentru anul 2022, ambele în original;

·         Raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator, emis în luna curentă (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată) – în baza acestuia se va calcula cotizația pentru anul 2022. Dacă în anul 2022 ați avut o întrerupere în activitate, iar aceasta nu apare în raportul din REVISAL, angajatorul trebuie să vă elibereze și o adeverință din care să reiasă această întrerupere. ATENȚIE! Dacă în anul 2022 ați avut mai mulți angajatori, trebuie să aduceți adeverință de vechime/raport REVISAL de la foștii angajatori și raport per salariat din REVISAL de la actualul angajator. Cotizația se va achita doar cu cardul (la POS-ul organizației) sau prin virament bancar/depunere bancară în contul IBAN al organizației RO82CECEDB0137RON0103114  deschis la CEC BANK Târgoviște (C.I.F. 15409594).

-         Pentru membrii a căror cotizație se oprește pe statul de plată - adeverință de la angajator care să ateste acest lucru sau copie a fluturașilor de salariu (anul 2022).

-         Exercitarea profesiei în regim independent PFI:   Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de colaborare/prestări servicii cu o unitate sanitară, pentru avizarea anuală 2023, vor aduce contractul de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2023 și declarația de venituri depusă la ANAF.

·         Copie după asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională - malpraxis - valabilă pentru perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă: 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate; 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare); 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală; 20.000 euro pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI)

·         Numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2022-  se va verifica la sediul OAMGMAMR

·                     Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta și acte doveditoare, după caz: copie CI, copie certificat căsătorie, copie sentință divorț

·                     Pentru absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2021), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta și copie legalizată după diploma de absolvire.

·                     Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune copie legalizată după diploma de studii

REȚINEȚI Unitățile sanitare cu mai mulți angajați în funcția de asistent medical pot trimite documentele menționate mai sus printr-un reprezentant.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR DÂMBOVIȚA, telefon 0245.211.501


Niciun comentariu

Un produs Blogger.