Header Ads

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE AL EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021

 

INSTRUCȚIUNI  PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE AL EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021

• Folosirea telefoanelor mobile în timpul examenului, discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material şi copierea sunt interzise.

ATENŢIE !

Candidaţii care folosesc telefonul mobil în timpul examenului, consultă orice fel de materiale, copiază sau discută cu ceilalţi candidaţi sunt eliminaţi din examen.

• Fiecare candidat primeşte un test – grilă şi o grilă de răspuns.

ATENŢIE !

Testul - grilă  și grila de răspuns se distribuie candidaților la ora 09.45 și se completează, de către candidat, caseta de identificare, cu datele solicitate în formular. După primirea testului - grilă, dacă se constată greşeli de tipărire sau dacă există semne distinctive, candidatul respectiv solicită schimbarea testului.

ATENŢIE !

Pentru completarea datelor personale şi a răspunsurilor considerate corecte, se foloseşte numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Actul de identitate al fiecărui candidat se păstrează pe colţul din dreapta faţă al mesei/băncii sale de lucru, pe toată durata examenului.

• Din momentul începerii examenului (ora 10.00), candidaţii care solicită RETRAGEREA din examen vor părăsi sala respectivă şi vor preda grila de răspuns și testul-grilă; Vor fi trecuți în catalog cu mențiunea RETRAS și candidatul va semna în catalog. Pentru necesităţi fiziologice, candidatului îi este permisă o absenţă din sală, după expirarea primelor 30 de minute şi numai însoţit de un supraveghetor.

ATENŢIE !

Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata examenului pentru candidaţii respectivi.

• Examenul de grad principal se desfăşoară sub forma unui test – grilă, pe durata a 2 ore. Ora de începere şi ora de finalizare a probei sunt scrise pe tablă sau pe coala de hârtie, astfel încât să fie vizibile pentru toţi candidaţii.

• Testul - grilă conţine 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care un singur răspuns este corect.

ATENŢIE !

• Prin răspuns „corect” se înţelege completarea grilei de răspuns, prin umplerea cercului corespunzător literei cu răspunsul corect.

• Răspunsurile necompletate se vor nota cu O puncte.

• La umplerea a două sau mai multor cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

• Exemplu: Întrebarea 5 - răspunsul corect corespunde literei „c”.• Testul – grilă, după susţinerea probei și corectarea testului, rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care se RETRAG din examen în primele 30 de minute.

ATENŢIE !

Pentru a fi declaraţi PROMOVAT, candidatul trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.


Niciun comentariu

Un produs Blogger.