Header Ads

RECOMANDĂRI EXAMEN GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021

 

RECOMANDĂRI PENTRU CANDIDAȚII CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021

  

   Recomandări cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad principal:

– Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de concurent şi să conţină  următoarele menţiuni:  funcţia şi specialitatea (de exemplu, asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie etc.), tipul de normă de muncă (8 ore – normă întreagă sau 4 ore –  jumătate de normă etc) și experiența profesională dobândită în specialitate. Se vor menţiona, de asemenea, perioadele de suspendare ale contractului individual de muncă, respectiv perioadele în care nu s-a exercitat profesia motivat de concediu pentru îngrijirea copilului, concediu fără salariu etc.

– Asistenţii medicali/moaşele care la data susţinerii examenului de grad principal exercită profesia în sector privat vor ataşa adeverinţei ce atestă experienţa profesională un Raport per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de reprezentantul angajatorului.

– În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa, întrucât a intrat în procedură de lichidare, desfiinţare sau nu mai funcţionează, adeverinţa se poate solicita de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița. Solicitaţi din timp documentul de la ITM, deoarece documentul NU se eliberează pe loc.

– Concurenţii care au promovat examenul pentru obţinerea specializării în radiologie, laborator, balneofizioterapie şi nutriţie, trebuie să facă dovada încadrării, în condiţiile legii, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani, în funcţia de asistent medical, în serviciile de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică sau igienă şi sănătate publică, pentru înscrierea la examenul de grad principal.

– Candidaţii care au dobândit experinţă profesională în străinătate, fac dovada acestei experiențe cu copii legalizate şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritatea competentă din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei și înregistrarea în organismul profesional al statului în care s-a exercitat profesia.

– Concurenţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat conform Legii nr.78/2014, fac dovada experienței profesionale prin contractul de voluntariat şi certificatul de voluntariat, documente emise de organizaţia gazdă. 

Potrivit dispozițiilor art. 18 ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul MS nr.1137/2018, constituie experiență profesională „exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei etc.).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.