Header Ads

Hotărârile Consiliului Național OAMGMAMR, ce vor produce efecte din 01.01.2018


Atașăm hotărârile Consiliului Național OAMGMAMR, ce vor produce efecte din 01.01.2018:
  • Hotărârea nr. 29 din 04.12.2017, pentru aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
  • Hotărârea nr. 31 din 06.12.2017, privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
  • Hotărârea nr. 32 din 06.12.2017, privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru
  • Hotărârea nr. 34 din 06.12.2017, pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

Niciun comentariu

Un produs Blogger.