Header Ads

CURS DE PREGĂTIRE A INFIRMIERELOR

 ANUNT!!!

Având în vedere prevederile art.40 alin. (1) lit.z) și ale art.53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, coroborate cu art.6 alin. (1) lit x) din Statutul OAMGMAMR și în conformitate cu Ordinul ministrului Sănătății nr.467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, OAMGMAMR filiala Dâmbovița organizează, în cursul anului 2016, Curs de pregătire a infirmierelor în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
Durata desfășurării programului este de 360 de ore (12 săptămâni), 120 ore de teorie, 240 ore de practică.

Condiții de înscriere:
- absolvent de școală generală;
- infirmiere și îngrijitoare încadrate pe post.

Conținutul dosarului:
- cerere de înscriere;
- copii ale diplomelor de studii;
- adeverință de la locul de muncă (de la unitatea sanitară unde este încadrată persoana);
- certificat de sănătate (tip A5);
- copie cartea de identitate;
- dovada achitării taxei de participare la curs, stabilită de Consiliul național al OAMGMAMR.

Înscrierile se fac la sediul OAMGMAMR din strada Iancu Jianu, nr.6C până la data de 30.04.2016.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.