Header Ads

Precizări referitoare la cursurile de revalorizare

Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  formarea inițială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva  55/2013/UE  de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
În urma acestor cursuri, formarea asistenților medicali generaliști dobândită anterior  datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de  directiva  europeană în vigoare,  și astfel se va facilita  recunoaşterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale.
Precizări
  • Ca urmare a absolvirii cursurilor de revalorizare nu se va modifica nivelul diplomei obținut inițial;
  • Aceste cursuri de revalorizare nu sunt obligatorii pentru asistenţii medicali generaliști care îşi exercită profesia pe teritoriul României;
  • În urma absolvirii cursurilor de revalorizare,  recunoașterea în scopul exercitării profesiei în alte State Membre UE se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice și alte examene), așa cum se procedează în prezent.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.