Header Ads

ZVONURI NEFONDATE!

ZVONURI NEFONDATE PRIVIND COMPLETAREA STUDIILOR ÎNTRE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ŞI FACULTATEA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ SAU FACULTATEA DE MOAŞE!!! 
Având în vedere că există anumite zvonuri legate de "echivalarea diplomelor" sau "completarea studiilor" de la şcoala Postliceală Sanitară cu cele de la Facultatea de Asistenţi Medicali, vă atragem atenţia că acest lucru nu s-a discutat niciodată în cadrul OAMGMAMR, nici la nivel central, şi nici la nivel local, pentru CĂ NU EXISTĂ LEGE!
Sunt 2 forme de învăţământ diferite!!!


LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 - PREVEDE:

TITLUL III - Învăţământul superior

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
SECŢIUNEA a 2-a - Programe de studii universitare

Art. 138. ( 4 ) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea naţională nu poate contraveni celei europene.

PROFESIILE MEDICALE SUNT REGLEMENTATE PRIN Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE !
Art. 140.
...................................................................................................

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) programele de studii de licenţă şi master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă.

INVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL ESTE ORGANIZAT NUMAI LA FRECVENŢĂ LA ZI !

CAPITOLUL V - Învăţământul superior medical
SECŢIUNEA 1
Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical.

Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară

Art. 174. - (1) Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se desfăşoară cu respectarea reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană şi anume:

a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi practică medicală pentru domeniul medicină, la programele de studii Medicină, Medicină Dentară şi Medicină Veterinară; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru programele de studii Asisten?ă Medicală Generală şi Moaşe şi de 3 ani pentru alte programe de studii de licenţă din domeniul sănătate;

b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licenţă de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o durată a studiilor de licenţă de 5 ani şi 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină, Medicină Dentară şi Medicină Veterinară cu o durată a studiilor de licenţă de 6 ani;

c) studiile universitare de master au între 60 şi 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;

d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul şcolii doctorale totalizează 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD şi în IOSUD realizate prin consorţii între universităţi şi spitale sau clinici.

...................................................................................................
(6) în învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal!!! 

NU EXISTĂ IN ROMÂNIA CADRUL LEGAL PENTRU COMPLETAREA STUDIILOR, INTRE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ŞI FACULTATEA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ SAU FACULTATEA DE MOAŞE!!!

Niciun comentariu

Un produs Blogger.