Header Ads

Solicitarea Ordinului privind varsta de pensionare- finalizata cu succes

Demersul prompt al OAMGMAMR s-a finalizat cu success, astfel incat asistentii medicali se pot pensiona la varsta de 65 de ani.
In urma aparitiei Legii nr. 53/2014, OAMGMAMR, prin adresa cu nr. 481/2014  a solicitat Ministerului Sanatatii elaborarea unei Ordonante de Urgenta prin care sa se revina la posibilitatea pensionarii asistentilor medicali, la varsa de 65 de ani, conform prevederilor OUG 144/2008.

OUG 144/2008 s-a modificat corespunzator solicitarilor noastre. In acest sens, in Monitorul Oficial nr.359/15.05.2014  s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii.

Art. III. -
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex."
2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:
"
(51) La cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pot pensiona, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(52) Prin derogare de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani şi a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51)." 
Va rog sa informati membrii filialei dumneavoastra cu privire la aceste noi prevederi.

Mircea Timofte
Presedinte

Niciun comentariu

Un produs Blogger.