Header Ads

Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013

Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia
pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti,
moase si asistenti medicali - sesiunea 2013
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei si modalitatea
de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali
generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 596, din 24 septembrie 2013.
Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. E.N.
1.091 din 19 septembrie 2013, in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a
profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentil or
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile ulterioare,
si ale Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului
Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite prezentul ordin.
Art. 1. - Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali
generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120
lei/participant. Taxa se va plati dupa cum urmeaza:
- 30%, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85 TREZ 7005003 XXX 000092, CUI -
4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul
Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod 010024.
- 70%, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49 UGBI 0000362008983 RON, Garanti Bank,
beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania (OAMGMAMR).
Art. 2. - Sumele incasate de Ministerul Sanatatii se utilizeaza pentru cheltuieli materiale
necesare sustinerii examenului si eliberarii certificatelor.
Art. 3. - Sumele incasate de OAMGMAMR se utilizeaza pentru plata cheltuielilor de personal pe
baza de contract civil (cu exceptia functionarilor publici), plata membrilor comisiei centrale si
comisiilor judetene de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivelor tehnice (cu
exceptia functionarilor publici), a cheltuielilor materiale efectuate de catre comisia centrala si
comisiile judetene de examen in baza documentelor justificative.
Art. 4. - Repartizarea sumelor pe filialele judetene si respectiv a municipiului Bucuresti ale
OAMGMAMR se va face proportional cu numarul de candidati care sustin examenul in judetul
respectiv si al documentelor justificative privind cheltuielile ocazionate de organizarea
examenului de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali -
sesiunea 2013, insusita sub semnatura de
presedintele filialei judetene/a municipiului Bucuresti a OAMGMAMR.
Art. 5. - Directia generala resurse umane si certificare, Directia contabilitate si patrimoniu din
Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si filialele
judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR, vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul Sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Bucuresti, 20 septembrie 2013.
Nr. 1.091.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.