Header Ads

ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI – 2020Începând cu data de 04.11.2019 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Dâmbovița va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2020.
Avizul anual pentru anul 2020 se obține pe baza următoarelor documente :
 • Certificatul de membru și avizul emis pentru anul 2019, ambele în original;
 • Raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator, emis în luna curentă (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată) – în baza acestuia se va calcula și se va achita cotizația pentru anul 2019
 • Pentru membrii a căror cotizație se oprește pe statul de plată - adeverință de la angajator care să ateste acest lucru sau copie a fluturașului de salariu
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă – malpraxis - cu daune morale, încheiată pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, valoarea minimă asigurată fiind de :
  • 10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
  • 4.000 euro - pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale
  • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii
 • Numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2019-  se va verifica la sediul OAMGMAMR

Pentru asistenții medicali înregistrați cu PFA, pentru eliberarea avizului de liberă practică sunt necesare: copia asigurării de malpraxis valabilă pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, la valoarea minimă de 20.000 euro, realizarea celor 30 de credite aferente anului 2019 și Declarația unică de la ANAF, în baza căreia se va calcula cotizația.

Pentru obținerea avizelor de liberă practică, asistenții medicali care profesează cu contracte de voluntariat trebuie să prezinte copia asigurării de malpraxis, contractul de voluntariat însoțit de fișa postului și să achite cotizația. 

Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta și acte doveditoare, după caz :
 • copie CI
 • copie certificat căsătorie
 • copie sentință divorț
Pentru absolvenții de școală postliceală și facultate (anul 2018), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta și :
 • copie legalizată după diploma de absolvire
Actele necesare pentru eliberarea avizului se vor depune la Secretariatul OAMGMAMR Filiala Dâmbovița (str.Tudor Vladimirescu, nr.34A, et.3, Târgoviște, între Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și Direcția de Sănătate Publică).

Termen eliberare AVIZ 2020 – 5 zile lucrătoare de la depunerea actelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR DÂMBOVIȚA, telefon 0245.211.501.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.